Utrinek iz delavnice “Razumevanje življenja, sebe in zdravja skozi prebiranje knjig.”

2019-03-26T08:19:27+01:00 22. 3. 2019|

“Branje osvobaja bralca in ga prestavi od branja knjige k branju samega sebe in življenja na splošno.” Gabriel Zaid
????