O nas 2023-03-07T12:04:13+01:00

Opis projekta

Socio – večgeneracijski center, je eden izmed petnajstih večgeneracijskih centrov po celi Sloveniji, ki je uspešno kandidiral na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in si tako pridobili sredstva iz Evropskega socialnega sklada, za petletno delovanje programa namenjenega informiranju, družabništvu, ozaveščanju, svetovanju in izobraževanju vseh generacij ter nudenje podpore in preprečevanje socialne izključenosti ranljivih skupin.

V Socio-večgeneracijskem centru, na Gosposki ulici 3 v Celju, nudimo pester program aktivnosti za preživljanja prostega časa in veliko programov za podporo pri srečevanju z različnimi stiskami. Program vsebuje aktivnosti, ki so namenjene krepitvi socialne vključenosti, opolnomočenju ter razvijanju socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc (Delavnice – Učinkovit nastop na trgu dela, Motivacijske delavnice, Delavnice socialnega podjetništva… itd), vsebine namenjene vseživljenjskemu učenju (računalniško opismenjevanje, finančno opismenjevanje, telefonsko opismenjevanje, tečaji tujih jezikov, športne aktivnosti, kulturne aktivnosti, kuharske delavnice, ustvarjalne delavnice… itd.), vsebine namenjene dvigu kakovosti življenja (Skupina za zdravo in aktivno staranje. Preprečimo padec v starosti, delavnice za osebnostno rast, učna pomoč otrokom, Skupina za pomoč pri dojenju in laktaciji, Pogovorne skupine o življenju…itd.)

Program ne deluje le lokalno, ampak tudi regionalno, kajti aktivnosti se dogajajo tudi pri partnerjih projekta ter na terenu; in sicer v projektu poleg Javnega zavoda Socio, ki je nosilec projekta, sodelujejo še Mladinski center Dravinjske doline iz Slovenskih Konjic, Razvojna agencija Kozjansko iz Šentjurja in Ljudska univerza Rogaška Slatina.

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.3″Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju”.

Kontakt

SOCIO – VEČGENERACIJSKI CENTER
Gosposka ulica 3, 3000 CELJE

Stacionarni telefon: 05 917 64 25
Mobitel: 051 222 966
Elektronski naslov: sociovgc@gmail.com

ZAPOSLENI:

Tanja Petelinšek,univ.dipl.komun., vodja projekta Socio-večgeneracijski center
tanja@socio-rcmd.si

Marjan Jurjec, sodelavec na projektu Socio VGC
marjan.socio@gmail.com

Kje nas najdete

Zaposleni