2020-04-08T20:57:51+02:00 8. 4. 2020|

Tudi izvajalci programov pomagajo obvladovati stiske

▶️ V Sloveniji delujejo številni izvajalci socialnovarstvenih programov, ki dopolnjujejo javno socialnovarstveno mrežo in se njihovo delovanje v veliki meri sofinancira iz proračuna RS.

Če se srečujete z občutki tesnobe in drugimi duševnimi stiskami, z naslijem v družini, odvisnostmi ali drugimi oblikami izključenosti, se lahko obrnete nanje.

Stik lahko vzpostavite preko telefona ali spleta.
Vse uporabne kontakte najdete v tej publikaciji:⬇️
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/sociala/Brosura_MZD_2019_SLO.pdf